Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Isännöitsijätoimisto Pohjola Oy on sitoutunut suojelemaan yksilön oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa.


Rekisterinpitäjä
Isännöitsijätoimisto Pohjola Oy
Parolantie 56 A, 13720 PAROLA
Y-tunnus 0760912-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö on Jukka Pohjola, puhelinnumero 050 329 3053, sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri


Tiedot, joita voidaan käsitellä
Nimi, nykyinen osoite, aikaisempi osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tilinumero ja tiedot asiakkuutta koskevista maksuista.


Tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteröidyn yksilöiminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinnointi.
Suoramarkkinointi ja asiakasviestintä, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti.
Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten / ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.


Tietojen säännönmukainen hankkiminen
Rekisteröidyn oma ilmoitus puhelimitse, sähköpostitse, toimiston asiakaspalvelussa tai rekisterinpitäjän verkkosivuston lomakkeiden kautta.
Lisäksi henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu ja Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.


Tietojen säännönmukainen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, mihin niitä on kerätty tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallinen tarkastuspyyntö.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.


Evästeet ja muu verkkoteknologia
Rekisterinpitäjä voi kerätä, käsitellä ja analysoida verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Rekisterinpitäjä voi käyttää evästeitä ja muuta teknologiaa markkinointitoimien ja asiakaskokemusten kehittämiseksi.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.