Valtakirja yhtiökokoukseen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla saa olla kokouksessa avustaja.

Valtakirjalla valtuuttaminen

Jos osakas ei itse pääse yhtiökokoukseen, hän voi valtuuttaa toisen henkilön osallistumaan kokoukseen puolestaan.

Mikäli osakehuoneistolla on useampia omistajia, tulee jokaisen osakkaan tehdä valtuutus erikseen.

Valtakirja on suositeltavaa toimittaa etukäteen tällä lomakkeella, mutta sen voi toimittaa myös kokoukseen.