Omien tietojen ilmoitus

Tällä lomakkeella osakas tai asukas voi ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa taloyhtiölle.